• montáž, pokládka HDPE trubek
  • zafukování optických kabelů
  • svařování, měření optických vláken
  • veškeré kabeláže
Telekomunikace