KAN-servis, spol. s r.o. se orientuje na provádění činností v oblasti aktivní protikorozní ochrany plynovodů, vodovodů, produktovodů a ocelových konstrukcí objektů včetně veškerých měření. Všechny zakázky jsme schopni realizovat od zajištění projektové dokumentace až po konečnou montáž a předání zákazníkovi. Naše společnost je držitelem certifikace pro výkon činností v plynárenství ČR pro výstavbu, opravy, provoz a servis protikorozní ochrany a společnosti z oblasti plynárenství patří mezi naše významné zákazníky.

 • výměna kiosků stanic katodické ochrany (SKAO)
 • výměna, oprava a montáž vnitřního vybavení SKAO (řízené usměrňovače, přepěťové ochrany, rozvaděče, vnitřní kabeláž)
 • pokládka kabelů k potrubí a obětním anodám
 • montáž spojovacích a propojovacích objektů
 • montáž snímacích sond pro řízené usměrňovače
 • svařování a uložení obětní anody
 • vrtané vertikální anody
 • aluminotermické navařování kabelů na potrubí
 • zjišťování vad izolace potrubí
 • vytyčení trasy potrubí a kabelů
 • měření interferenčních proudů
 • diagnostika chrániček potrubí
 • veškerá provozní a údržbová měření na zařízeních PKO
Protikorozní ochrana